Situat la confluenţa Vrancei arhaice cu cea mai întinsă Podgorie din România, oraşul Odobeşti este locul ideal pentru a descoperi formarea statelor medievale româneşti şi a observa cea mai veche îndeletnicire a românilor – viticultura. Orasul vazut din Dealul Odobestilor

   Localitate încărcată de istorie, unde fiecare deal, movilă, vale, stradă, clădire, cramă, beci, moşie sau lăcaş de cult are povestea sa, Odobeştiul este oraşul fondat de 7 bătrâni, pe colinele care străjuiesc Milcovul, în amonte de Focşanii Moldovei.

   Intrat în istorie ca locul unde Ştefan Cel Mare a mutat graniţa Moldovei şi a ridicat cetatea Crăciuna, nume intrat în folclorul şi legendele locului, Odobeştiul se regăseşte în momentele capitale ale istoriei Ţării Moldovei.

   Constituit pe domeniul fostei Episcopii Catolice a Cumanilor (sec. XIII), prin contopirea populaţiei româneşti cu elementele alogene maghiaro-cumane, care formau o marcă de apărare pe Dealul Şarba, la intrarea în defileul Milcovului, Odobeştiul a devenit după consolidarea statelor medievale româneşti un important punct de margine pe frontiera de sud, iar de la 1821 a fost ridicat la rangul de Târg.

   Un rol important în dezvoltarea localităţii l-au jucat dregătorii militari care ajungeau în această localitate de graniţă, punct vamal şi pichet de grăniceni deopotrivă, şi important centru de aprovizionare pentru cramele domneşti din Iaşi. Nu întâmplător toate lăcaşurile de cult din Odobeşti, începând cu “Ovidenia” Cantacuzinilor, au fost construite de aceşti funcţionari domneşti trimişi în misiune pe graniţa de sud a Moldovei.

   Oraşul viilor domneşti, cu singurul Beci domnesc authentic din sec. XIX, construit de odobeşteanul Asanache Pamfil pentru domnitorul Mihail Sturza, Odobeştiul este singura localitate din Ţările Române unde negustorii de vinuri din Kiev au ridicat o biserică, astăzi monument istoric în partea de nord a oraşului.

   Odobeştiul este şi localitatea pe teritoriul căreia familia domnitorului Dimitrie Cantemir a transformat Schitul «Sfântul Nicolae » al familiei Moţoc în Mănăstirea Mera, singurul ansamblu voievodal intact din sudul Moldovei, unde se află şi locul de veci al domnitorului Constantin Cantemir.

   Oraşul unde beciurile şi cramele formează un fascinant labirint subteran a fost imortalizat de scriitori, iar acţiunea celebrului roman «Viaţa la ţară» a vrânceanului Duiliu Zamfirescu se desfăşoară la doi paşi de Odobeşti, peste Milcov, scriitorul fiind unul din podgorenii de frunte ai urbei.

header   Localitate este ea însăşi o destinaţie privilegiată pentru un turism tematic. Toamna, culesul strugurilor, cu procedee şi unelte ancestrale, este ocazia să observăm pe viu felul în care tradiţiile au străbătut secolele ajungând până în zilele noastre.

   Punct de plecare spre Ţara Vrancei, fie pe Valea Milcovului, fie pe Valea Putnei, Odobeştiul a fost şi rămâne un important centru turistic de unde se pot organiza excursii în Munţii Vrancei, dar şi pelerinaje la aşezăminte monahale din jur : Tarniţa, Buluc, Dălhăuţi, Valea Neagră, Lepşa.

   Adevărat «Athos românesc», Munţii care înconjoară Odobeştiul oferă celor care doresc să descopere liniştea şi viaţa monahală, o duzină de Schituri şi Mănăstiri, mult dintre acestea putând fi vizitate pe parcursul unei zile, cu revenire seara la Odobeşti.

   Transformat în municipalitate prin Decret Domnesc de Alexandru Ioan Cuza în 1861, localitatea de la poalele Dealului Şarba şi a Măgurii Odobeştilor este centrul viticol al celei mai mari Podgorii din România, iar numele oraşului este purtat de unul din cele mai cunoscute brand-uri de viţă-de-vie : Galbena de Odobeşti.

    Odobeştiul este şi locul unde a trecut şi a înnoptat ultimul împărat german în 1917, când a vizitat sediul Comandamentului Armatei Germane din Măgura Odobeştiului, localitatea fiind 2 ani sub ocupaţie Germană. Amintirile sunt încă vii, ca şi imobilele din acea epocă.

   O vizită la Odobeşti nu se poate încheia fără sa treci pragul  Beciului Domnesc sau a uneia din cramele celebre în care vinurile se păstrează la fel ca în perioada de început a localităţii. Punctul terminus al acestei aventuri este degustarea unei sticle de vin, acompaniate de bucate tradiţionale oferite de Master Cheful de la Green Garden Resort, în cadrul intim al Pensiunii noastre.